Angleški jezikovni atelje … »Atelje«, v katerem se ne ustvarja slikarskih ali kiparskih del, temveč je ustvarjalnost usmerjena v jezik – v poučevanje jezika in približevanje jezika posamezniku. Zato tudi moto The Art of Language« ali »Umetnost jezika.«

In zakaj »atelje«?

Atelje ponavadi povezujemo z umetnostjo. In v umetnosti sta bistvena čutnost in zaznavanje. In to velja tudi za poučevanje, saj le tako lahko ustvarimo dober stik s slušatelji, ki se tako jezika hitreje in uspešneje naučijo.

»Atelje« tudi zato, ker se pri poučevanju uporablja veliko slik in vizualnih materialov – ne zgolj za učenje besedišča, ampak tudi pri razlagi zapletenih slovničnih struktur.

»Atelje«, ker je v umetnosti zelo pomembna kreativnost. In na kreativnosti temelji tudi poučevanje jezika v Angleškem jezikovnem ateljeju.  

»Atelje«, ker so ateljeji ponavadi sinonim za majhnost, butičnost… In to velja tudi za Angleški jezikovni atelje – majhen jezikovni atelje, ki je prilagojen zahtevam posameznika.

»Atelje«, ker se na urah veliko pogovarjamo o različnih zvrsteh umetnosti. Kar pa seveda ne pomeni, da ne vključujemo tudi tem povezanih s športom, različnimi kulturami, poslovnim bontonom ali denimo bančništvom in financami.

In »atelje« tudi zato, ker so stene učilnice oz. »ateljeja« opremljene z umetniškimi slikami, police pa krasijo majhne skulpture. In vse to pričara toplino in domačnost, tako da je učenje jezika še prijetnejše.

Skratka, lepo vabljeni v »ATELJE«, v Angleški jezikovni atelje. In prepričana sem, da bodo vaša pričakovanja v zvezi z učenjem angleškega jezika zagotovo izpolnjena. 

mag. Lidija Jerman, prof. angl. jezika   

Mag. Lidija Jerman

je končala študij angleškega jezika s književnostjo in novinarstva na Univerzi v Ljubljani. Na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je opravila tudi magistrski študij. Eno leto pa se je tudi dodatno izobraževala na Univerzi Indiana v ZDA. S poučevanjem angleškega jezika se ukvarja že vrsto let. Veliko se posveča  metodiki poučevanja angleškega jezika in se na tem področju stalno izpopolnjuje. Udeležila se je mnogih delavnic iz poučevanja angleškega jezika, tako v Sloveniji kot v Veliki Britaniji (London). Na Golders Green College – Trinity College v Londonu je pridobila TESOL-(Teaching English to Speakers of Other Languages) mednarodno diplomo za poučevanje angleškega jezika.

Poleg poučevanja, se mag. Lidija Jerman ukvarja tudi s prevajanjem, tako pisnim kot tudi simultanim.

Preberite intervju